Skład jury Atma-2018

Młodych artystów biorących udział w III edycji Konkursu oceniać będzie jury w następującym składzie:

Mariola Cieniawa
Małgorzata Janicka-Słysz
Adam Krzeszowiec
Krzysztof Sadłowski
Elżbieta Stefańska
Piotr Tarcholik
Joanna Wnuk-Nazarowa
Anna Zawadzka-Gołosz – przewodnicząca

Michał Paluch – sekretarz