atma2017fb_2

II Ogólnopolski Konkurs Indywidualności Muzycznych ATMA – 2017

Celem Konkursu jest wyłonienie wybitnie utalentowanych, młodych instrumentalistów i wsparcie ich dalszego, artystycznego rozwoju.

Dowolność w doborze programu, ograniczonego jedynie ramami czasowymi stwarza przestrzeń do prezentacji ciekawego, zgodnego z osobowością wykonawcy repertuaru.

Na podstawie nadsyłanych do I etapu nagrań audio-video, jury wyłoni czterech finalistów których prezentacje odbędą się 23 kwietnia 2017 roku w Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem.

Zobacz regulamin konkursu.
Zgłoś się!