Zoja Syguda laureatką Grand Prix!

Decyzją Jury, laureatką Grand Prix VII Ogólnopolskiego Konkursu Indywidualności Muzycznych Atma 2023 została Zoja Syguda – skrzypce!

Gratulujemy Zoi i pozostałym Finalistkom konkursu, Alicji Furmańczyk – fortepian, Karolinie Kuskowskiej – skrzypce oraz Zuzannie Sejbuk – fortepian.

Atma 2023 – lista finalistów

Drodzy Młodzi Artyści!

Spotkanie w pierwszym etapie naszego konkursu z Waszymi artystycznymi kreacjami dostarczyło nam wielu wyjątkowych wrażeń. Zróżnicowane interpretacje, różne koncepcje artystyczne ostatecznie musiały zostać poddane weryfikacji w celu wyłonienia finalistów.

Dziękujemy tym wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, ale nie zmieścili się w finale; życzymy wielu jeszcze sukcesów. Nie traćcie zapału do dalszej pracy nad talentem i rozwijaniem swoich możliwości artystycznych!

Chcemy również podziękować nauczycielom oraz akompaniatorom za ich wkład w przygotowanie artystycznych propozycji. 

Z pozdrowieniami

                                            Anna Zawadzka-Gołosz  – przewodnicząca jury

Uczestnicy zakwalifikowani do finału konkursu (w porządku alfabetycznym)

Alicja Furmańczyk
Karolina Kuskowska
Zuzanna Sejbuk
Zoja Syguda

Atma 2022 – laureat Grand Prix!

Decyzją Jury laureatem Grand Prix tegorocznej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Indywidualności Muzycznych Atma 2022 został Piotr Olesz – uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st.im. Z. Brzeskiego w Warszawie kształcący się w klasie wiolonczeli pod kierunkiem Stanisława Firleja i Piotra Hausenplasa.

Gratulujemy Uczniowi i Mistrzowi!

Wybrani Finaliści uhonorowani zostaną zaproszeniem do wykonania koncertów w wybranych przez Jury miejscach: w Willi Atma, w siedzibie NOSPR-u oraz w Salonie Muzycznym Prof. Elżbiety Stefańskiej.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu!

w imieniu Jury i własnym

Krzysztof Sadłowski – dyrektor Konkursu

Finaliści VI edycji konkursu!

Drodzy Uczestniczy Konkursu Indywidualności Muzycznych  Atma 2022!

Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w kolejnej naszej VI edycji Konkursu – bardzo serdecznie dziękujemy! Każde artystyczne zdarzenie uwiecznione na nagraniu stanowiło dla nas – członków jury – indywidualne przeżycie; było swoistym spotkaniem z każdym z Was z osobna. Imponujące okazało się to, jak w trudnym okresie „zamknięcia świata” przez pandemię – zdołaliście nie zmarnować tego czasu, jak żarliwie pracowaliście nad rozwijaniem swojej wrażliwości muzycznej i warsztatu. Tym cenniejsze to, że świat, w którym żyjemy dynamicznie się zmienia i można odczuć jak ważne jest trwanie przy wartościach dobra i piękna. 

Poziom artystyczny nadesłanych nagrań był naprawdę wysoki i moment, w którym musieliśmy dokonać wyboru finalistów był najmniej przyjemny. To zawsze przykra dla nas chwila  rozstania się z częścią uczestników.  Tym razem postanowiliśmy rozszerzyć limit finalistów do siedmiu.  Pozostałym uczestnikom życzymy wspaniałego rozwijania swoich talentów i wielu jeszcze sukcesów artystycznych!

                                                                              Anna Zawadzka-Gołosz
przewodnicząca jury Konkursu

Krzysztof Sadłowski
dyrektor Konkursu

Oto lista wyłonionych Finalistów ułożona w porządku alfabetycznym:

Michał Basista                      fortepian

Józef Domżał                        fortepian

Alicja Jabłońska                   skrzypce

Piotr Olesz                            wiolonczela

Yehuda Prokopowicz           fortepian

Wojciech Walasek                fortepian

Oriana Wojciechowska        skrzypce

Skład Jury Atma – 2022

Ewa Bogusz-Moor – wiolonczela
Małgorzata Janicka-Słysz – teoria muzyki
Marcin Koziak – fortepian
Aleksandra Kuls – Koziak – skrzypce
Elżbieta Stefańska – klawesyn
Joanna Wnuk – Nazarowa – kompozycja, dyrygentura, teoria muzyki
Anna Zawadzka – Gołosz – kompozycja, teoria muzyki, Przewodniczaca jury

Krzysztof Sadłowski – gitara, Dyrektor konkursu
Michał Paluch – sekretarz

Atma 2020 – laureatka Grand Prix

Decyzją Jury laureatką Grand Prix tegorocznej V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Indywidualności Muzycznych została Hanna Pozorska – skrzypce.
Jest ona uczennicą Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku w klasie skrzypiec Prof. Małgorzaty Skorupy.

Gratulujemy Uczniowi i Mistrzowi!

Wszyscy Finaliści uhonorowani zostaną zaproszeniem do wykonania koncertów w wybranych przez Jury miejscach: w Willi Atma, w siedzibie NOSPR-u oraz w Salonie Muzycznym Prof. Elżbiety Stefańskiej.

Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestnikom Konkursu!

Z życzeniami zdrowia i spokoju w Święta Bożego Narodzenia

w imieniu Jury i własnym

Anna Zawadzka-Gołosz – przewodnicząca jury
Krzysztof Sadłowski – dyrektor Konkursu

Finaliści Atma 2020

Drodzy Uczestnicy V Edycji  Ogólnopolskiego Konkursu Indywidualności Muzycznych Atma 2020

Po raz kolejny dostarczyliście nam – jurorom – wielu ciekawych, artystycznych przeżyć. Dziękujemy wszystkim za udział w naszym konkursie. Wasze kreacje dzieł muzycznych były na wysokim poziomie, zatem wybór nie był łatwy.

Niekiedy jakość nagrania uniemożliwiała nam pełną ocenę prezentacji (nadmiar pogłosu, za daleki – nieprofesjonalny mikrofon, ingerencja w dynamikę w trakcie nagrania, zdeformowana niekiedy barwa instrumentu etc.), apelujemy więc znów – zadbajcie  o to koniecznie, również przy innych okazjach.

Wszystkim Wam – wspaniałej doprawdy młodzieży –  jeszcze raz dziękujemy za udział w naszym konkursie i życzymy dalszej, pełnej  sukcesów wędrówki po pięknej artystycznej drodze.

Osobne gratulacje składamy Waszym nauczycielom, bez wysiłku których sukcesy nie byłyby możliwe.

Z serdecznością, w imieniu Jury

Anna Zawadzka – Gołosz – przewodnicząca Jury
Krzysztof Sadłowski – dyrektor Konkursu

Finaliści V Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Indywidualności Muzycznych Atma 2020
w porządku alfabetycznym:

Mateusz Dubiel – fortepian
Zoja Giza – wiolonczela
Hanna Pozorska – skrzypce
Dominika Rak – fortepian
Karolina Sekuła – fortepian
Krzysztof Wierciński – fortepian
Mikołaj Woźniak – fortepian