Ogólnopolski Konkurs Indywidualności Muzycznych ATMA

Celem Konkursu jest wyłonienie wybitnie utalentowanych, młodych instrumentalistów i wsparcie ich dalszego, artystycznego rozwoju.

Dowolność w doborze programu, ograniczonego jedynie ramami czasowymi stwarza przestrzeń do prezentacji ciekawego, zgodnego z osobowością wykonawcy repertuaru.

Na podstawie nadsyłanych do I etapu nagrań audio-video jury wyłania czterech finalistów.

Finał  odbywa się w kwietniu w Muzeum Karola Szymanowskiego w Willi Atma w Zakopanem.

Zobacz poprzednie edycje –>>