Skład jury Atma-2017

Konkursowe zmagania II Ogólnopolskiego Konkursu Indywidualności Muzycznych Atma-2017 oceniać będzie jury w następującym składzie:

Tomasz Daroch
Małgorzata Janicka-Słysz
Karol Radziwonowicz
Krzysztof Sadłowski
Elżbieta Stefańska
Małgorzata Wasiucionek
Joanna Wnuk-Nazarowa
Anna Zawadzka-Gołosz – przewodnicząca