Skład Jury Atma – 2024

Małgorzata Janicka-Słysz
Szymon Nehring
Marta Nowak
Krzysztof Sadłowski
Elżbieta Stefańska
Joanna Wnuk–Nazarowa
Tomasz Wyroba

Anna Zawadzka-Gołosz – przewodnicząca

Michał Paluch – sekretarz